Navigácia

Vedenie školy História školy Študentská rada Schválenie počtu tried Prijímačky - kritériá Možnosti štúdia Pre budúcich prvákov Výsledky prijímacích skúšok 2018 Správa o VVČ za šk. rok 2016/17 Výsledky MS - máj 2017 Medzinárodný projekt ANJ

O škole

Medzinárodný projekt ANJ

 


30 našich študentov - dobrovoľníkov sa zapojilo do medzinárodného projektu pod názvom

 

European School Activists' Meeting,

 

ktorý sa realizoval v Poľsku v meste Cieszyn v dňoch 4. - 6. marca 2010.

 

Počas workshopov mali  naši študenti možnosť spolu so študentami z Prahy, Waršavy, Katowíc a z domáceho Cieszyna

zhodnotiť svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku.

Prostredníctvom rozhovorov s miestnymi obyvateľmi

sa študenti dozvedeli informácie o histórii, kultúre, životnom prostredí, živote a mladých ľuďoch v pohraničí.

Využijúc IKT študenti svoje získané záznamy spracovali a na záver zhrnuli v prezentáciách.


 

 


 

Naša škola je zapojená do medzinárodného projektu

"Simulácia volieb do Európskeho parlamentu"

Rzepedz (Poľská republika) - 7. marec 2009Projekt je spolufinancovaný EÚ v rámci programu "Európa pre občanov" 2007 - 2013 .
Simulované voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnili dňa 7. marca 2009 v Stredisku kultúry v Rzepedzi za účasti 50 študentov z Gymnázia v Rzepedzi a 50 študentov Gymnázia v Medzilaborciach. Organizátorom podujatia bolo Centrum Edukacii Obywatelskiej so sídlom vo Waršave, koordinátorkou celého projektu bola zástupkyňa CED p. Anna Samel.
Vďaka projektu študenti dostali možnosť vyskúšať si svoje schopnosti a vedomosti v simulovanej participácii organizovania predvolebnej kampane a samotného priebehu volieb do Európskeho parlamentu. Študenti komunikovali v angličtine. Takáto vzdelávacia metóda cez projekt umožnila študentom rozvinúť aj ich interkulturálnu komunikačnú schopnosť a upevnila už aj tak dobre rozvinuté priateľstvo medzi našimi národmi. 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, ul. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
    Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
  • +421 x 057 7321002

Fotogaléria