Navigácia

Vedenie školy História školy Študentská rada Schválenie počtu tried Prijímačky - kritériá Možnosti štúdia Pre budúcich prvákov Priebežné výsledky prijímacích skúšok 2017 Správa o VVČ za šk. rok 2016/17 Výsledky MS - máj 2016 Medzinárodný projekt ANJ

O škole

Schválenie počtu tried

   

   Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja v zmysle §65 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení súhlasí s počtom žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2016/2017 nasledovne:

7902 J gymnázium - štvorročné štúdium - 30 žiakov

 

   Termíny prijímacích skúšok pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017 sú stanovené nasledovne:

1. kolo 1. termín - 9. mája 2016

   1. kolo 2. termín - 12. mája 2016

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, ul. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
    Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
  • +421 x 057 7321002

Fotogaléria