Navigácia

Vedenie školy História školy Študentská rada Schválenie počtu tried Prijímačky - kritériá Možnosti štúdia Pre budúcich prvákov Výsledky prijímacích skúšok 2018 Správa o VVČ za šk. rok 2016/17 Výsledky MS - máj 2017 Medzinárodný projekt ANJ

O škole

Schválenie počtu tried

   

 

 Odbor školstva Úradu Prešovského samosprávneho kraja v zmysle §65 ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení súhlasí s počtom žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 nasledovne:

7902 J gymnázium - štvorročné štúdium - 20 žiakov

 

   Termíny prijímacích skúšok pre prijímanie žiakov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 sú stanovené nasledovne:

1. kolo 1. termín - 14. mája 2018

   1. kolo 2. termín - 17. mája 2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, ul. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
    Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
  • +421 x 057 7321002

Fotogaléria