Navigácia

Vedenie školy História školy Študentská rada Schválenie počtu tried Prijímačky - kritériá Možnosti štúdia Pre budúcich prvákov Výsledky prijímacích skúšok 2018 Správa o VVČ za šk. rok 2016/17 Výsledky MS - máj 2017 Medzinárodný projekt ANJ

O škole

Výsledky prijímacích skúšok 2018

Výsledky prijímacích skúšok, celkový počet bodov a výsledné poradie uchádzačov po I. a II. termíne 1. kola

Pridelené body podl'a kritérií a hodnotenie na prijímacích skúškach

 

por. č. kód žiaka prospech ZŠ súťaže T9 MAT T9 SJL PS SJL PS MAT S P O L U poznámka
1 PS201806 100,00 0,00 85,00 96,00 85,00 80,00 446,00 úspešný
2 PS201825 96,00 0,00 80,00 88,00 77,00 84,00 425,00 úspešný
3 PS201822 96,00 0,00 70,00 80,00 64,00 95,00 405,00 úspešný
4 PS201816 79,00 0,00 90,00 84,00 75,00 75,00 403,00 úspešný
5 PS201808 96,00 0,00 95,00 60,00 68,00 83,00 402,00 úspešný
6 PS201814 94,00 0,00 70,00 88,00 70,00 75,00 397,00 úspešný
7 PS201826 100,00 0,00 45,00 84,00 82,00 80,00 391,00 úspešný
8 PS201804 84,00 0,00 60,00 80,00 67,00 88,00 379,00 úspešný
9 PS201827 90,00 0,00 80,00 60,00 75,00 73,00 378,00 úspešný
10 PS201809 100,00 0,00 45,00 76,00 76,00 79,00 376,00 úspešný
11 PS201828 84,00 0,00 60,00 80,00 77,00 75,00 376,00 úspešný
12 PS201802 88,00 0,00 80,00 68,00 63,00 70,00 369,00 úspešný
13 PS201815 84,00 0,00 60,00 84,00 67,00 72,00 367,00 úspešný
14

PS201821

94,00 0,00 65,00 76,00 64,00 66,00 365,00 úspešný
15 PS201824 92,00 0,00 40,00 80,00 67,00 81,00 360,00 úspešný
16 PS201820 94,00 0,00 55,00 72,00 68,00 66,00 355,00 úspešný
17 PS201813 90,00 0,00 50,00 56,00 67,00 86,00 349,00 úspešný
18 PS201819 90,00 0,00 40,00 56,00 76,00 80,00 342,00 úspešný
19 PS201810 96,00 0,00 40,00 80,00 60,00 65,00 341,00 úspešný
20 PS201817 66,00 0,00 70,00 52,00 59,00 89,00 336,00 úspešný
21 PS201823 81,00 0,00 55,00 56,00 59,00 84,00 335,00 úspešný
22 PS201829 74,00 0,00 65,00 56,00 63,00 75,00 333,00 úspešný
23 PS201803 80,00 0,00 65,00 64,00 53,00 70,00 332,00 úspešný
24 PS201818  71,00 0,00 65,00 80,00 61,00 55,00 332,00 úspešný
25 PS201801 82,00 0,00 45,00 52,00 68,00 60,00 307,00 úspešný
26 PS201805 60,00 0,00 35,00 60,00 53,00 40,00 248,00 úspešný

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, ul. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
    Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
  • +421 x 057 7321002

Fotogaléria