Navigácia

Vedenie školy História školy Študentská rada Schválenie počtu tried Prijímačky - kritériá Možnosti štúdia Pre budúcich prvákov Priebežné výsledky prijímacích skúšok 2017 Správa o VVČ za šk. rok 2016/17 Výsledky MS - máj 2016 Medzinárodný projekt ANJ

O škole

Priebežné výsledky prijímacích skúšok 2017

Výsledky prijímacích skúšok, celkový počet bodov a výsledné poradie uchádzačov po I. a II. termíne 1. kola

Pridelené body podl'a kritérií a hodnotenie na prijímacích skúškach

por. č.

kód žiaka

prospech ZŠ

súťaže

T9 MAT

T9 SJL

PS SJL

PS MAT

S P O L U

1

PS201703

  100.00

  0.00

   85.00

   88.00

92.00

75.00

440.00

2

PS201710

  100.00

  0.00

   95.00

   80.00

91.00

74.00

440.00

3

PS201702

  100.00

  0.00

   85.00

84.00

85.00

76.00

430.00

4

PS201709

   100.00

  0.00

   65.00

   96.00

85.00

70.00

416.00

5

PS201715

   100.00

  0.00

   80.00

   88.00

72.00

73.00

413.00

6

PS201713

   96.00

  0.00

   70.00

   88.00

80.00

74.00

408.00

7

PS201726

   98.00

  0.00

   80.00

   92.00

82.00

54.00

406.00

8

PS201721

    96.00

  0.00

   75.00

   68.00

77.00

79.00

395.00

9 PS201720    100.00   0.00    55.00    88.00 79.00 70.00 392.00

10

PS201717

   100.00

  0.00

   65.00

   72.00

79.00

73.00

389.00

11

PS201704

   100.00

  0.00

   50.00

   72.00

90.00

76.00

388.00

12

PS201718

   98.00

  0.00

   60.00

   72.00

80.00

78.00

388.00

13

PS201701

   92.00

  0.00

   55.00

   72.00

82.00

77.00

378.00

14

PS201725

   72.00

  0.00

   80.00

   60.00

67.00

80.00

359.00

15

PS201705

   90.00

  0.00

   65.00

   68.00

63.00

64.00

350.00

16 PS201724    73.00    0.00    55.00    56.00 78.00 75.00 337.00

17

PS201711

   77.00

  0.00

   45.00

   60.00

81.00

69.00

332.00

18 PS201708    80.00    0.00    55.00    64.00 70.00 60.00 329.00
19 PS201706    75.00   0.00    60.00    76.00 74.00 42.00 327.00
20 PS201716    67.00    0.00    55.00    88.00 46.00 70.00 326.00
21 PS201723    67.00    0.00    55.00    44.00 72.00 58.00 296.00

22

PS201714    75.00    0.00    55.00    64.00 59.00 40.00 293.00
23 PS201719    69.00    0.00    50.00    28.00 58.00 55.00 260.00
24 PS201707    60.00    0.00    30.00    44.00 58.00 40.00 232.00
                 
 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, ul. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
    Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
  • +421 x 057 7321002

Fotogaléria