Navigácia

šk. rok 2016/17 Študentská vedecká konferencia 2014 Predmetové olympiády 2013/14 celoštátne kolo dejepisnej olympiády 2012 EUCYS 2010 Lisabon 2010 šk. rok 2017/18

Naše úspechy

šk. rok 2016/17

 

Barbara Štecová (3.A) 

3. miesto v okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín (30. 3. 2017)

 

Juliána Kundratová (2.A)

1. miesto v krajskom kole súťaže Dejepisná olympiáda kategória A (27. 3. 2017)

3. miesto v celoštátnom kole súťaže Dejepisná olympiáda kategória A (3. - 5. 5. 2017)

 

Alexander Hričko (3.A)

1. miesto v krajskom kole súťaže Olympiáda v ruskom jazyku kategória B2 (10. 2. 2017)

Diplom úspešného riešiteľa v celoštátnom kole Olympiády v ruskom jazyku (11. - 12. 4. 2017)

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, ul. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
    Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
  • +421 x 057 7321002

Fotogaléria