Navigácia

Školský vzdelávací program

 

 

Vzdelávacia oblasť

Predmet

Týždenný počet hodín

 

 

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

1. cudzí jazyk

3

3

4

4

2. cudzí jazyk

3

3

3

3

 

 

 

 

 

 

Človek a príroda

fyzika

3

3

2

 

chémia

3

3

3

 

biológia

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Človek a spoločnosť

dejepis

2

2

2

 

geografia

2

2

1

 

občianska náuka

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

Človek a hodnoty

etická/náboženská výchova

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika a práca

s informáciami

matematika

4

5

5

4

informatika

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra

umenie a kultúra

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravie a pohyb

telesná a športová výchova

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

Voliteľné predmety

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

Spolu:

31

32

31

30

 

 

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium, ul. Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
    Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
  • +421 x 057 7321002

Fotogaléria